Behandling IRT

Instant Release Therapy

Andlig kirurgi var namnet några av mina första kunder kallade den behandlingsform som jag utförde när jag började. Jag har aldrig brytt mig så mycket om namn och titlar. För mig är det enda som betyder något om det fungerar eller inte. Jag vet att det finns andra som utför något som de kallar Andlig Kirurgi, men jag vet tyvärr varken vad de gör, hur de gör eller om det är detsamma som jag gör. Jag har nu ändrat det namnet till INSTANT RELEASE THERAPY (IRT) för att kunna särskilja min behandlingsform och dessutom bättre beskriva det jag gör.

Behandlingsformen bygger på tanken om att i stort sett varje fysisk åkomma har en emotionell grundorsak. 

Men visst påverkas vi av andra faktorer också. I dessa tider får vi ständigt nya rapporter och kunskap om allt ifrån hur kemikalier påverkar oss på olika sätt, till risker med hög köttkonsumption (som bl.a kan vara en bidragande orsak till tjocktarmscancer mm), fetma, användning av tobak, tillsatser i maten, vaccinationer o.s.v. 

Men varför påverkas vissa mer/snabbare än andra? Varför har vissa så svårt att gå ner i vikt (eller upp i vikt) medan det för andra verkar vara så mycket lättare även för de som är riktigt stora (eller tunna)? Ja så som jag ser det så är det i grunden våra undertryckta känslor som blockerar våra energibanor på olika platser och sätt, som gör att exemelvis de kemikalier vi får i oss lättare får fäste. De (läs undertryckta känslor) orsakar även försurning i kroppen med allt vad det innebär. Det är en av anledningarna till att vi kan frigöra mer fria radikaler genom vissa frigörande andningstekniker som bl a används inom Chi Gong än via ett högt intag av antioxidanter. 

När det gäller överviktiga i alla storlekar så gäller i många fall att man kanske har tröstätit för att medvetet eller undermedvetet "packa in känslorna" i fett. Ofta gör man det för att dölja känslor både för sig själv och för andra och försöka slippa känna. Det intressanta i detta är att det omvända problemet egentligen har samma problem men en annan strategi. Samma gäller även många av de som tränar överdrivet mycket. De försöker slippa känna genom att bygga upp så mycket /hårda muskler som möjligt mellan sitt medvetande och de undertryckta känslorna. 

Dvs alla 3 kategorierna gör samma sak. Jag kan dock tillägga att det inte gäller alla men väldigt många! 

Hur fungerar då detta med undertryckta känslor och hur kan jag hjälpa dig?

Om någon sårar dig, känner dig ledsen, arg, besviken eller att du på annat sätt känner dig "hotad" fysiskt eller psykiskt så spänner du dig som en naturlig reflex för att skydda dig.

Om du inte frigör dessa känslor så håller du kvar spänningen i din kropp. Efter ett tag (om du ens från början lägger märke till att du spänner dig) så vänjer man sig vid spänningen/blockeringen och med tiden samlar man på sig mer och mer. Varje gång du "sväljer" en känsla sätter den sig som en blockering i kroppen. Ju mer förträngda känslor du har, desto mer blockeringar.

Efter ett tag leder dessa blockeringar till värk i kroppen, depressioner, ångest samt diverse andra sjukdomar. Man kan se energierna som vatten i en slang. Om du riktar slangen mot ett valfritt ställe på din kropp så kommer vattenstrålen att kännas mer och mer tills det till slut gör outhärdligt ont. Samma sak är det med energierna när de inte får fritt spelrum. De "trycker" på på de ställen du är blockerad och ju mer blockerad du är desto ondare får du. Istället för att då behandla symptomen med något smärtstillande eller liknande så går man med IRT in och hjälper kroppen att släppa blockeringarna som är orsaken.
 

För mig är IRT ett mycket effektivt sätt att hjälpa människor att befria sig från negativa känslor och energier i och kring kroppen. 

Denna behandlingsform kan ofta vara mer eller mindre smärtsam under själva utrensningen beroende på hur mycket skräp det sitter i din kropp. Men smärtan släpper så snart du släpper taget om det som orsakat den. 

IRT är en behandlingsform i ständig utveckling. Det är en stor skillnad på behandlingen nu mot hur den var för 5-6 år sedan och till och med jämfört med bara för ett halvår sedan. Det enda som sätter gränser för vad man kan åstadkomma är min personliga utveckling och din vilja eller ovilja att släppa det gamla. För det handlar om ett samarbete. Jag är bara ditt redskap för att hjälpa dig att frigöra dig själv från sånt som du inte kommer åt själv eller helt enkelt bara inte vet hur du ska bli fri ifrån. 
 

Bilder från behandlingar