Eva

Eva Gårdbäck

Jag är Eva Nordell Gårdbäck och bor i Karlstad.

Jag förmedlar budskap från Änglarna och från andra högre medvetanden. Jag arbetar som ett så kallat Transmedium dvs jag lånar ut min kropp helt och låter dem tala själva genom mig. 

Hur började detta? Jag har alltid varit intresserad av andlighet och efter en allvarlig olycka förändrades mitt liv fullständigt. Av olyckan fick jag en allvarlig hjärnblödning som orsakade en hel del skador men jag fick också en gåva samtidigt. Den andliga sidan av mig vaknade och efter lång rehabilitering var det något inom mig som övertalade mig att gå en healingkurs och senare en clairvoyance-utbildning. Då visade det sig att jag hade vissa mediala talanger. 

Förmågan att transkanalisera kom för ca 10 år sen i samband med att jag deltog i en återkommande meditationsträff där vi bl a tränade olika sorters kanaliseringar. Vid ett tillfälle såg läraren där, som också arbetar som medium att en guide ville låna min kropp och tala till gruppen direkt. Genom att följa min lärares instruktioner gick jag i trans och plötsligt kände jag att min kropp fylldes av en härlig energi som också började tala utan att jag gjorde något. Efter första kontakten har jag fått inre vägledning om hur de högre medvetanden vill arbeta genom mig och jag har tränats att ta emot högre och högre energier och medvetanden så som t ex Ärkeänglar, Sananda, Orin samt Gudar och Gudinnor. 

Gruppseans och privatsittningar De högre medvetandena jag jobbar med är mycket större än vad som rymns i min kropp. De fyller därför min kropp med så mycket av sin energi min kropp kan hantera, eller så mycket som behövs för att lösa uppgiften (vid t ex Transhealing). När ett högre medvetande t ex en Ärkeängel lånar min kropp syns förändringen tydligast i mina ögon, men en del personer kan även se att ansiktet förändras. Jag kan inte själv styra vad som sägs. Många personer känner även deras energi och närvaro väldigt starkt och det är en stor upplevelse att få möta ett sådant medvetande.
 
Ju mer frågor man ställer både på gruppseanser och privatsittningar desto mer får man ut av mötet! De svarar dock inte på alla frågor eftersom de inte vill styra oss! Ett samtal med t ex en Ärkeängel skiljer sig en del från en traditionell seans eller sittning genom att änglarna inte är här för att bevisa något el prata om de döda. De är istället här för att förmedla sin visdom och hjälpa oss att få en bättre förståelse för våra liv och varför saker är som de är. De vill guida oss till att hjälpa oss själva. 

Transhealing Ärkeänglarna och andra högre medvetande har även valt att ge healing genom mig. Dessa behandlingar gör de oftast tillsammans med min man Markus Gårdbäck för att hjälpa honom med de behandlingar han gör och för att fördjupa och förbättra resultatet. 

Har ni ett kompisgäng som vill få njuta av härlig energi i några timmar och få lite svar på livets gåtor? Bor ni här i Karlstad har ni den möjligheten att boka in ett möte med ett högra medvetande! Kontakta mig antingen på mail (se under fliken kontakt) eller ring eller smsa mig på tfn 0704-067089.